BWM

Balast suyu geminin stresi,stabilitesi,draftı ya da tiriminin kontrol edilmesi için gereklidir.Ancak;Balast suyunun alınmasında zararlı sucul organizmaların, pathogen ve ağır metal içeren sedimentlerin alınmamasına dikkat edilmelidir.IMO(International Maritime Organization) Uluslararası Denizcilik Örgütü Zararlı sucul organizmaların taşınmasını önlemek için Uluslararası Balast suyu ve sedimentleri işletimi ve kontrolü Sözleşmesini.(“International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments)hazırlamıştır.Bayrak Devleti ve Port State Otoritenin heryerde aynı uygulamayı yapabilmesi için öneriler MEPC 54(ekim 2005) ve MEPC 55(mart,2006) kararları ile kabul edilmiştir.

Öneriler aşağıdaki başlıklarda toplanmıştır: 

 • Balast suyu alma tesisleri;
 • Sediment alım tesisleri
 • Balast suyu numunesi; 
 • Balast suyu eşdeğer işletimi; 
 • Balast suyu işletim planlarının uygulanması ve geliştirilmesi; 
 • Balast suyu değişimi; 
 • Kural A-4 uyarınca risk değerlendirmesi ;
 • Balast suyu işletim sisteminin onayı; 
 • Balast suyu işletim sisteminin onaylanmasında aktif maddelerin kullanımının onayı için yöntemin belirlenmesi; 
 • Prototip balast suyu arıtma teknolojileri programlarının onayı;balast değişim ve konstüriksiyon standartlarının belirlenmesi;
 • Sedimentasyon kontrolü
 • Acil durumlar için ilave önlemler;ve 
 • Balast suyu değişim alanlarının belirlenmesi

Gemiler balast kayıt defteri tutarak ,her balast işlemini kaydedeceklerdir.

Balast suyunun  aşağıdaki belirtilen durumlarda alınmamasına dikkat edilmelidir:

*çok sığ sularda;

*pis su deşarjlarının yakınlarında;

*türbülanslı akıntılarda;

*tarama yapılan alanlardan;

*organizmaların suyüzüne  çıktığı karanlıkta(özelikle kırmızı-yeşil alglerden)

kaçınarak,balastı daima aynı yerden alınıp boşaltılmasına ve liman devletinin tayin edeceği yerlerden alınmasına dikkat edilmelidir.. 

 

BALAST SUYU İŞLETME PLANI VE SEDİMENT KONTROLÜ(MEPC 123.(53)

Bu öneriler:

 1. Acil durumlarda geminin güvenliğini sağlamak ve deniz canlılarının güvenliği amacıyla alınan balast ve sedimentlerin boşaltımı amacıyla;
 2. Kaza ile gemiden oluşan kirlenmenin minumuma indirilmesi amacıyla;
 3. Açık denizde aynı balast suyu ve sedimente uygulanmaz.
 4. Kaza sonucu geminin ya da ekipmanda oluşan hasardan dolayı balastın ya da sedimentin yayılması
 5. Aynı liman ya da demirleme yerinden alınan diğer bölgelerden gelen suyla karışmayan;
 6. Yolcuların güvenliği bakımından,hava koşullarının olumsuz etkisi,gemi stresindeki olumsuz etkileri ve diğer olumsuz koşullarda

uygulanmaz.

Balast işletim planında(BWM) aşağıdakiler bulunmalıdır:

*Geminin özellikleri;
ismi,bayrağı,sicil limanı gros ton,IMO numarası,uzunluğu,genişliği,çağrı numarası,normal ve ağır hava koşullarında  en derin balast draftı,toplam balast draftı,balast işletim planından sorumlu zabit
*balast sisteminin şematik bir çizimi;
balast kapasitesinin planı,balast pompalarının kapasitesi,balast arıtma sistemi,balast iştiraklerinin ve hava ve iskandil borularının düzenlemeleri;
*balast sisteminin tarifi;
*balast suyu numune alma yerleri
*balast suyu işletim sisteminin tarifi;
*işletim ve güvenlik kısıtlamaları;
*sedimentlerin kıyıda ya da denizde bertarafı;
*kıyıda iletişim sağlanarak yönntemin detayları;
*balast işletim sisteminden sorumlu zabitin görevleri;
*mürettebatın eğitimi
*sözleşmeyle istenilen balast suyu işletme defterine tutulacak kayıtlar;
*sedimentlerin kaldırılması için tanklar fluş edilmeli ve sediment miktarı izlenmelidir,
* balast değişimi için derinlik 200m ve karadan 200deniz mili mesafede olmalıdır.2009 yılından önce inşa edilen gemilerde olabildiğince; 2009 dan  sonra inşa edilen gemilerde sedimentlerin kaldırılması için gerekli şekilde inşa edilecektir.

Balast suyu işletme planı bazı ülkelerde yürürlüğe girmiştir:

Tüm gemiler balast suyu işletme kayıt defteri tutacaktır.Gemiye alınan ya da boşaltılan ya da kaza ile boşaltım kayıt defterine yazılacaktır:
*Balast kapasitesi 1500ile 5000m3 olan 2009 yılından önce inşa edilen gemiler balast suyu performans kriterlerine 2014 yılına kadar uyacaklardır.(arıtma teknolojilerine uyumu:2015-2018;protip testi donatıldıktan 5 yıl içinde;2009 yılından sonra inşa edilen gemiler için2009-2012)
*Balast kapasitesi 1500 den az ya da 5000m3 daha fazla olan 2009 yılından önce inşa edilen gemiler balast suyu performans kriterlerine 2016 yılına kadar uyacaktır. )(arıtma teknolojilerine uyumu:2015_2018)

*2009  yılından sonra inşa edilen  balast kapasitesi 5000m3 den az olan gemiler balast suyu performans gereklerine uyacaktır.(arıtme teknolojilerine uyumu 2009-2012
*2012 yılından sonra inşa edilen balast kapasitesi 5000m3 ve daha fazla olan gemiler balast suyu gereklerine uyacaktır.(arıtma teknolojileri:2012-2015)
Gemiler olabildiğince;enyakın karadan en az 200 deniz mili mesafede ve 200m derinlikte balast suyu değişimini yapabilir;bu mümkün değilse enyakın karadan 50 deniz mili mesafede 200m derinlikte bu değişimi yapabilir,ve sucul canlılarla ilgili gereklere uyacaklardır.

Balast sularıyla taşınan zehirli kolera virüsü,koli basili ve bağırsak entrekokları özellikle kasırga bölgelerinde sel suları ile taşınmakta ve Amerika.Kanada,Brezilya da salgın hastalıklara yol açmıştır.Mikrop oranı zehirli kolera virüsünde (Toxicogenic Vibrio cholerae) 1 gram plankton örneğinde 1 cfu dan az;Escherichia coli 100mililitrede 250cfu ve bagırsak entrekokları(ıntestinal Enterococci) her 100mililitrede 100cfu dan az olmalıdır.

TÜRLERİ TEHDİT ALTINDA OLAN BAZI SU CANLILARI:

 • Spongia  officinalis:deniz süngeri
 • Cyprinion macrostamus:sazangiller familyasından Beni Balığı
 • Salmo trutta labrax:Karadenizde yaşayan kırmızı benekli bir tür alabalık
 • Hippocampus hippocampus:denizatı
 • Acipenser guldenstaedti
 • Acipenser sturio:mersin balıkları
 • Acipenser nudiventris: rus mersini
 •  Elodone moschata:misk ahtapotu
 • Elodone cirrhosa:kancalı ahtapot
 • Huso huso:mersin morinosu
 • Caretta caretta: deniz kaplumbağası
 • Mola mola: pervane balığı
 • Haliotis lamellosa:deniz kulağı
 • Garra rufa:yağlı balık
 • Gerardia savaglia:siyah mercan
 • Seal: ayı balığı


 • 21.7.2024
 • Son 5 Haber
Konuyla İlgili Kitaplar
© Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
Her Hakkı Saklıdır.

Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
SafranNET ©