SON baskı güncel
MARPOL2017 TÜRKÇE
Prof.Dr.Mükerrem Fatma İlkışık tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütünün izniyle yapılan yayında değişiklikler de dahil  ,Revize ek I-Gemilerden petrolle kirlenmenin önlenmesi,Revize Ek III,revize Ek IV –pis su yönetimi ,Revize Ek V-Çöp yönetimi,Revize EK VI Gemilerden hava kirlenmesinin önlenmesi,yeni emisyon kontrol bölgeleri,gemilerin enerji verimliliği dizayn indeks hesapları,gemi makinelerine Nox kodu uygulaması, gemi yakıt tüketiminin izlenmesi ve doğrulanması ,raporlanması,revize gemide bulundurulması gereken belgeler ve dökümanlarını içermektedir.
 
MARPOL&SOLAS® Markası sizi bilgilendirir
 
İsteme adresi:
VİRA DENİZCİLİK
kemankeş mah.Karamustafapaşa sok.No59-61 Karaköy İSTANBUL
TEL:0212 2444713
 
2018 değişiklikleri:
Marpol
Uygulama Kod  1 temmuz 2018 yürürlükte ;
Bu kod gereği Taraf Devletler Uygulama kodu hükümleri gereği Teşkilat tarafından geliştirilen denetimlere tabi olacaktır.Bu denetimler peryodik aralıklarla yapılacaktır
 
MARPOL Ek I değişiklikleri 1 mart 2018 den itibaren yürürlüktedir.
 
MARPOL Ek V -çöp  kapsamında değişiklik yapılmış ve yeni çöp kayıt defteri formu 1 mart 2018 den itibaren yürürlüktedir.
 
Ocak 2018'den itibaren sefer sırasında tüketilen yakıtın ve diğer ilgili verilerin izlenmesi IMO Veri Toplama Sistemi  MARPOL Ek VI ya yapılan değişiklikler 1 Mart 2018'de yürürlüğe girecektir 
Marpol&solas® Temiz Denizlerde Güvenli seyirler diler
YASAL DUYURU
NOT:  Uluslararası Denizcilik Teşkilatı(IMO) tarafından izin verilerek türkçe tercümesini yaptığım MARPOL ,Birleştirilmiş 2017 Baskısının kopyalanması ya da bir kısmının kullanılması yasaktır.
Prof.Dr.MükerremFatma İlkışık
STCW Değişiklikleri
Polar Kod a uygun gemilerde çalışacak gemiadamlarının temel ve ileri eğitimleri
Ayrıca Revize edilen Model kurslar:
Model kurs 2.07
Model kurs 3.12
Model kurs 6.09
Model Kurs 1.30
Model kurs 1.36
Model kurs 2.03
Model Kurs 1.08
Model Kurs 1.34
Model kurs 1.19
POLAR KOD yürürlükte
1 ocak 2017 den itibaren inşa edilen yeni gemiler polar kod emniyet gereklerine uyacaktır;eski gemiler ise 1 ocak 2018 den sonra ilk sörveyde uyacaklardır.Bu kod  kutup bölgelerinde seyir yapan gemiler içindir. ayrıca MARPOL ile ilgili kesin kurallar yürürlüktedir.
İlgili STCW değişiklikleri ise 1 temmuz 2018 de yürürlüğe girecektir.
 
MARPOL gemilerden petrolle kirlenmenin önlenmesi Ek I Kural 12 yürürlükte
RESOLUTION MEPC.266(68)
 MARPOL Annex I kural 12 Slaç tanklar için değişiklikler 1 ocak 2017 de yürürlüğe girecektir)
 
1 Ocak 2017 den önce inşa edilen gemiler bu kuralın paragraf 3. 3 gereklerine 1 ocak 2017 den sonra ilk yenileme sörveyinden geç olmamak üzere uyacaklardır
 
Sıvılaştırılmış Gaz taşıyıcılar için yeni kod IGC 1 ocak 2017 den itibaren yürürlükte
1 Ocak 2016 da yürürlüğe girecek değişiklikler:
MARPOL EK VI değişiklikleri( Gemi makinelerinde NOx emisyonu safha III)
MARPOL EK I değişiklikleri(Petrol tankerlerinde stabilite yazılım ve donanımı)
MARPOL EK VI değişiklikleri(Enerji dizayn indeksinin LNG ,Ro-ro ve yolcu gemilerine de uygulanmaya başlanması)
MARPOL EK IV Gemilere donatılan pis su arıtma sistemleri ile ilgili değişiklik
IMDG KOd değişiklikleri
Tehlikeli madde liman rehberleri

 

1 01 2020 den sonra  SOx oranlarında %0.5(ECA bölgeleri dışında ) değeri istenmektedir. Ek maliyet artışları yeni gemi ve mevcut gemilerde yapılacak değişiklikler ciddi maliyet artışları getirecektir. Diğer yandan çözüm olarak egsoz gazı temizleme sistemleri gemilerde donatılmakta ise de bunların da maliyetleri yüksektir.Önümüzdeki yıllarda
Taşınan malın fiatları artacak ve bazı sefer sayılarında azalma yaşanacaktır.Bu durum ECA bölgelerinde ithalat ve ihracatı etkileyecektir.
Memleketimizde ise  scrubber sistemi olan gemi mevcut değildir.Diğer yandanKabotaj hattında çalışan gemiler kötü yakıt ile havayı kirletmekte ve insan sağlığını etkilemektedirler.Temiz hava sahasının tüm kıyılarımızda Akdeniz ve Egede öncelikli  olarak uygulanması için uluslararası platformda girişimlerinin yapılarak ECA bölgesi ilan edilmelidir. 
Prof.Dr.Mükerrem Fatma İLKIŞIK
4.12.2014
Gemilerden Kirlenmeyi önleyelim
 
  
MARPOL EK III değişiklikleri 1 ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüktedir.Değişiklik tam metni Türkçe MARPOL 2011 sayfa 364.den itibaren yeralmıştır.

 
Prof.Dr.Mükerrem Fatma İLKIŞIK tarafından IMO izniyle çevrilen Türkçe MARPOL 2011  gemilerden kirlenmenin önlenmesi uluslar arası sözleşmesinin  2020 yılına kadar değişiklikleri içermektedir.
Clarification on the use of generic cleaning products for tank washing
19 dec 2014       
 
Regulation 13.5.1 of MARPOL Annex II states that "when a washing medium other than water, such as mineral oil or chlorinated solvent, is used instead of water to wash a tank, its discharge shall be governed by the provisions of either Annex I or Annex II which would apply to the medium had it been carried as cargo."
However, there has been some misunderstanding that only those products listed in Annex 10 of the MEPC.2/Circular - "Cargo Tank Cleaning Additives" - can be used for tank washing.
To address this, the following note will be added to  Annex 10 to clarify that products listed in chapters 17 or 18 of the IBC Code and list 1 of MEPC.2.Circular can also be used:
"It should be noted that where products or their solutions that appear in chapter 17 or 18 of the IBC Code or list 1 of the MEPC.2/Circular are used as washing media, their discharge shall be governed by regulation 13.5.1 of MARPOL Annex II and they do not need to be listed here."
Source: Lloyd's Register
MARPOL Ek V –Gemilerden atılan çöplerden kirlenmenin önlenmesi yönetiminde elektronik atıklarda dahil edilmiştir.Buna göre çöp yönetim planına elektronik cihazlar,kartujlar,cipler,bilgisayarlarda eklenmiştir.
 
MEPC 239(65) TIKLAYINIZ
 
 
Marpol&solas® Temiz Denizlerde Güvenli seyirler diler
YASAL DUYURU
NOT: 12 .12. 2011 Tarihinde Uluslararası Denizcilik Teşkilatı(IMO) tarafından izin verilerek türkçe tercümesini yaptığım MARPOL ,Birleştirilmiş 2011 Baskısının kopyalanması ya da bir kısmının kullanılması yasaktır.
Prof.Dr.MükerremFatma İlkışık
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARPOL 2011Türkçe sizi kirletmekten korur

Marpol –Gemilerden kirlenmenin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinin son baskısı çıktı
 
Prof.Dr.Mükerrem Fatma İlkışık tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütünün izniyle yapılan yayında değişiklikler de dahil  ,Revize ek I-Gemilerden petrolle kirlenmenin önlenmesi,Revize Ek III,revize Ek IV –pis su yönetimi ,Revize Ek V-Çöp yönetimi,Revize EK VI Gemilerden hava kirlenmesinin önlenmesi,yeni emisyon kontrol bölgeleri,gemilerin enerji verimliliği dizayn indeks hesapları,gemi makinelerine Nox kodu uygulaması, ayrıca bioyakıtların petrol türevleri ile karıştırılması durumunda taşınması,revize gemide bulundurulması gereken belgeler ve dökümanlarını içermektedir.
 
MARPOL&SOLAS® Markası sizi bilgilendirir
8 Mart 2012  10:37
İsteme adresi:
VİRA DENİZCİLİK
kemankeş mah.Karamustafapaşa sok.No59-61 Karaköy İSTANBUL
TEL:0212 2444713
 
MARPOL Ek V Değişiklikleri

Gemilerden oluşan kirlenmenin önlenmesi uluslar arası Sözleşmesi MARPOL ;Gemilerden atılan çöplerden oluşan kirlenmenin önlenmesi-Ek V ile ilgili olarak 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren her türlü çöpün denize atılması yasaktır.

Gemide yük olarak taşınan ölmüş ya da yolculuk esnasında itlaf edilmiş hayvan karkasları,yük kalıntısı(Bakınız MARPOL 2011 Türkçe sayfa:387),yemeklik yağlar,kimyasal temizlik maddeleri ve bu ekte detaylı olarak bildirilen tüm eklemelerin denize atılması yasaktır.Sabit ve yüzer platformlarda bu kurallara tabiidir.

Liman otoriteleri tüm çöp tipleri için yeterince alım tesisleri IMO rehberleri uygunluğunda sağlayacaklardır.Konu ile ilgili eğitim verilecek; ve tüm  çöplerin limanlardaki atık tesislerine verilmesi tavsiye edilmektedir

Daha fazla bilgi için bakınız MARPOL2011Türkçe-Çeviren Prof.Dr.Mükerrem Fatma İLKIŞIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotoğraf İstanbul Boğazında çekilmiştir.

Yeni Temiz hava sahası
Her yıl binlerce prematüre bebek doğmasına ve akciğer rahatsızlıklarının artmasına neden olan faktörlerden sera gazı emisyonlarının azaltılması çabalarına Kuzey Amerika da dahil oldu
1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak Kuzey Amerika belirtilen koordinatlar(Bakınız Türkçe MARPOL 2011 son baskı sayfa 400den itibaren) içerisinde 200millik saha yeni ECA bölgesidir.Bu bölge içerinde yakıtta sülfür oranı %1.00m/m olacaktır.31 Aralık 2014 e kadar bu değeri geçmeyecektir.1 Ocak 2015 den sonra da %0.10m/m zorunludur.Ancak bu bölgede düşük sülfürlü yakıt bulunmakta zorluk çekilmektedir.Yakıt bulunamadığı takdirde yapılacaklar EPA nın yayınladığı genelgeyle ekte sunulmuştur.TIKLAYINIZ
MARPOL&SOLAS 22.07.2012 10:21
 
MARPOL&SOLAS® Markası sizi bilgilendirir
8 Mart 2012  10:37
 YASAL DUYURU
NOT: 12 .12. 2011 Tarihinde Uluslararası Denizcilik Teşkilatı(IMO) tarafından izin verilerek türkçe tercümesini yaptığım MARPOL ,Birleştirilmiş 2011 Baskısının kopyalanması ya da bir kısmının kullanılması yasaktır.
Prof.Dr.MükerremFatma İlkışık
 
 
Ham petrol tankerlerinin yük tanklarının korozyondan korunması
1 Paragraf 3 ,1978 Protokolu ile değiştirilen 1973 Gemilerden Petrol kirliliğinin önlenmesi Uluslar arası Sözleşmesi Ek I Kural 1 de tanımlanan 5000dwt ve üzeri ham petrol tankerlerine* uygulanacaktır:
 
 .1 İnşaa Sözleşmesi 01 Temmuz 2013 veya daha sonra olanlar
..2 İnşa sözleşmesinin olmadığı yerlerde Omurganın kızağa konduğu ya da benzer inşa safhasında olduğu 1 Temmuz 2013 den sonra;ya da
 .3 01 Ocak 2016 den sonra teslim edilen gemiler
 
İdare ham petrol tankerlerini paragraf 3 gereklerinden Gemi sadece tanklarında taşıdığı yükün korozyona neden olmayacak** yük olduğunda muaf tutabilir. Böyle muafiyetler ve durumlar muafiyet belgesine kaydedilecektir.
Prof.Dr.Mükerrem Fatma İLKIŞIK
UYARI UYARI!
1 Ocak 2012 den sonra emisyon kontrol alanları dışında yakıtta kullanılan Kükürt miktarı %4.5 dan  %3.5 çekilmiştir .Bu durum 1 ocak 2020 ye kadar devam edecektir.
ECA bölgelerinde ise bu oran %1.00m/m olup 1 ocak 2015 kadar böyledir.
Prof.Dr.M.Fatma ILKIŞIK
MARPOL - New Guidelines for the Carriage of Bulk Blends of Petroleum Oil and Bio-Fuels
The IMO Marine Environment Protection Committee has recently approved the “2011 Guidelines for the Carriage of Blends of Petroleum Oil and Bio-Fuels”. The new guidelines, contained in the Annex to MEPC.1/Circ.761, are effective from 1 September 2011, when they will replace the existing interim guidelines.
The carriage provisions are based on the volumetric composition of the bio-fuel blend; products containing 75% or more petroleum oil are to be carried in accordance with the requirements of MARPOL Annex I, products containing more than 1% but less than 75% petroleum oil are to be carried in accordance with the requirements of MARPOL Annex II and the conditions detailed in the guidelines. Products containing 1% or less petroleum oil are to be carried under the requirements of MARPOL Annex II.
Physical blending of petroleum oil and bio-fuel resulting in a single product must only be carried out whilst the vessel is within port limits. Prior to any such operation it is important that detailed instructions of exactly how such blending is to take place are obtained from Charterers.
The prohibition on the blending of petroleum oil and bio-fuels during a sea voyage as detailed in MSC-MEPC.2/Circ.8, remains in place.
Source:westpandi.com
IMO 62.MEPC Toplantısı
IMO 62.MEPC Toplantısı
Gemilerden Sera  gazlarının azaltılması için zorunlu önlemler IMO 62. MEPC toplantısında kabul edildi.11-15 Temmuz arasında Londra IMO merkezinde yapılan toplantıda MARPOL EK VI Gemilerden hava kirliliğinin önlenmesine kurallarına yeni bir bölüm eklenerek Yeni gemiler için Enerji Verimliliği dizayn endeksi(EEDI) ve Gemi Enerji verimliliği Yönetim planı SEEMP) tüm gemiler için kabul edildi.Ek VI ya yapılan diger değişikliklerle sörvey ve belgelendirmede Uluslar arası Enerji verimliği Belgesi eklenmiştir.www.marpolandsolas.com  sizi bigilendirir.
Bu kurallar 400 groston ve üzeri tüm gemilere uygulanacaktır ve 1 ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmesi olasıdır.
Bununla beraber;İdare 400 gros ton ve üzeri yeni gemilerde EEDI uygulamasından  vazgeçebilir. Bu feragat bu bölüm yürürlüğe girdikten 4 yıl sonra yapılan 400 gros ton ve üzeri ;omurgası konmuş ya da benzer inşa safhasındaki gemi inşa kontratlarına ,yürürlüğe girdikten 6 a ya da 6 yıl sonra teslim edilen ya da kural yürürlüğe girdikten 4 yıl sonra büyük değişim (major conversion ) yapılan yeni ve mevcut gemilere kural uygulanmayabilir.
EEDI gemi inşa dizayn teknolojilerinden performansa dayalı bir mekanizmadır.Gemi inşaacılar bu kurala uyan en verimli çözümü kullanmakta serbesttirler.(MARPOL&SOLAS markası sizi bilgilendirir.)
MEPC 62.toplatısında alınan kararlar arasında Amerika Birleşik devletleri Karaip Denizi yeni ECA alanı olarak tayin edilmiştir. Gene Puerto Rico (United States) ve Virgin Islands (United States) da ECA olarak tayin edilmiştir.MEPC 62 toplantısında alınan kararların 2013 yılında yürürlüğe girmesi beklenmektedir.1 Agustos 2011 tarihinden itibaren Kuzey Amerika ve Kanada kıyılarında  ECA  yürürlüğe girecektir.
Prof.Dr.Mükerrem Fatma İlkışık
21.07.2011 12:58
MARPOL Ek  VI değişikliği
Kuzey Amerika ve KANADA Pasifik kıyıları   Emisyon kontrol bölgesi –ECA olarak tayin edilmiştir .Bu kuralın yürürlüğe giriş tarihi 1 Agustos 2011 ve uygulama tarihi 1 Agustos 2012 dir .Bu karar MEPC .190(60) Kararı ile alınmıştır .Koordinatlara bakınız.ECA bölgesinde kullanılan yakıttaki sülfür oranı %1.00 i 1 Ağustos 2012 tarihinden sonra geçemez ve 1 Ocak 2015 tarihinden sonra da %0.10 olacaktır.www.marpolandsolas.com
1 ocak 2016 dan sonra inşa edilen gemiler Nox emisyon limit oranlarına uyacaktır.
www.marpolandsolas.com sizi bilgilendirir.
30 Haziran 2011 17:50Diğer Haberler:
 • ABS debriefs EEXI regulations
 • MARPOL DEĞİŞİKLİKLERİ 2019
 • İstanbul Boğazında Deniz Kirliliği görüntüleri
 • Cake cargo amendments in the IMSBC Code: Seed cake
 • Sulphur 2020 implementation – IMO issues additional guidance
 • Telsiz operatör yeterlilikleri ve sınav yönetmeliğinde değişiklikler
 • SOLAS
 • Çevre Haberleri
 • Baltık kuru yük endeksi ve Petrol Fiatları,piyasa haberleri
 • Starry night - Depremler ve Gökyüzü
 • Tüm Haberler
 • Konuyla İlgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakkı Saklıdır.

  Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
  SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
  SafranNET ©