YENİ Gemilere Yakıt İkmali Yapan Tankerler/Barçların MARPOL EK 1 Kural 28.6 Kapsamındaki Onaylı Stabilite Programından Muaf Tutulmaları MARPOL EK I Kural 3.6.1 dikkate alınarak gemiye ait öngörülen tüm yükleme koşullarını içeren onaylı stabilite hesaplarının gemi kaptanın bilgisine sunulması şartıyla, 100 mille sınırlı liman seferi veya idari liman seferi ile belgelendirilmiş, gemilere yakıt ikmali yapmak üzere sadece bu iş için tahsis edilen Türk bayraklı tankerler/barçların MARPOL EK 1 Kural 28.6 kapsamındaki onaylı stabilite programından muaf tutulmaları uygun mütaala edilmiştir. kURAL DEĞİŞİKLİKLERİ 1.01.2019 MARPOL Ek VI Kural 13 Uygulama: 1 Ocak 2021 ya da sonrasında inşa edilen ve Baltık Denizi Emisyon Kontrol Alanı yada Kuzey Denizi Emisyon Kontrol Alanına seyreden gemiler Paragraf 5.1.2 ve 6'da yapılan değişimlerle Baltık Denizi ve Kuzey Deniz NOx Tier III için Emisyon Kontrol Alanı ilan edilmiştir. Buna göre 1 Ocak 2021 ve sonrasında inşa edilen bu alanlara gidecek gemiler Tier III koşullarını sağlaması gerekecektir. MARPOL Ek VI Uygulama: Tüm gemiler Kural 13'e eklenen 5.4 ve 5.5 paragraflarıyla Tier III gerekliliklerine tabi bir geminin Tier III emisyon kontrol alanında bir tersane ya da tamir tesisinde yapacağı işlem için giderken/dönerken emniyet sebebiyle gaz yakıt yada gaz kargo alamaması durumu için geçici muafiyet verilmesi sağlanmıştır. İlave V'in son maddesinde yapılan değişiklikle eş değer yada muafiyet durumunda yakıt tedarikçisinin deklare ettiği limit değerin girmesini sağlayacak düzenleme yapılmıştır. Paragraf 5.1'de yer alan "bu kural paragraf 6 kapsamında Tier III NOx kontrolü için emisyon kontrol alanı tayin edilmiş" ifadesinin sonuna "(NOx Tier III emisyon kontrol alanı)" ifadesi eklenmiştir ve ifadenin geçtiği diğer yerler bu kısaltma ile değiştirilmiştir. yÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ1.06.2019 MARPOL EK IV Uygulama: İnşa kontrat tarihi ya da omurga kızağa konuluş tarihi 01 Haziran 2019 ve sonrasında olan ya da teslim tarihi 01 Haziran 2021 ve sonrası olan yolcu gemileri MARPOL Ek IV Kural 11'de yapılan değişiklikle özel alanlarda arıtma yapılmadan pis suların deşarjının yasaklanması gerekliliği yeni gemilerde 01 Haziran 2019'dan önce uygulanmayacaktır. ...................................................... yÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 1.09.2019 : MARPOL Ek VI Uygulama: İnşa kontrat tarihi 01 Ocak 2020 ve sonrası olan ro-ro gemileri Referans değer tablosu aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: Ro-ro kargo gemisi 1405.1 Gemiinin DWT'i 0.498 1686.17* DWT ? 17000* ise geminin DWT'i DWT > 17000* ise 17000 Ro-ro yolcu gemisi 752.16 Geminin DWT'i 0.381 902.59* DWT ? 10000* ise geminin DWT'i DWT > 10000* ise 10000 * Faz 2 ve sonrasında kullanılacaktır ........................................................................................... yÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ 13 10 2019 BWM Sözleşmesi Uygulama: 28.10.2020 ve sonrasında teçhiz edilen BWMS Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi Kural A-1 ve D-3 MEPC 300(72) ile kabul edilen BWMS Kodunu zorunlu hale getirmek için değiştirilmiştir. BWMS Kod Uygulama: 28.10.2020 ve sonrasında teçhiz edilen BWMS (G8) Kılavuzu Kod haline getirilmiştir ve kuralda yapılan değişiklikle uygulaması zorunlu hale getirilmiştir. Kılavuzda teknik bir değişiklik yapılmamıştır. BWM sÖZLEŞMESİ Uygulama: Tüm gemiler Kural B-3'te yapılan değişikliğe göre; yeni gemiler gemi tesliminde D-2 gerekliliğini sağlamalıdır ve mevcut gemiler aşağıda belirtilen zamanda D-2 gerekliliğini sağlamalıdır: 1. Sözleşme yürürlüğe girdikten sonraki Komite tarafından belirlenen ilk yenileme sörveyi eğer: .1 sörvey 08 Eylül 2019’dan sonra tamamlanmışsa; ya da .2 bu sörvey 8 Eylül 2014 ya da sonrasında ve 8 Eylül 2017 öncesinde tamamlanmışsa; 2. Sözleşme yürürlüğe girdikten sonraki Komite tarafından belirlenen ikinci yenileme sörveyi eğer Sözleşme yürürlüğe girdikten sonraki ilk yenileme sörveyi 8 Eylül 2019’dan önce tamamlanmışsa ve 1.2’deki koşulları sağlamıyorsa. 3. IOPP Sertifikasına tabi olmayan gemiler 8 Eylül 2024'den daha geç olmayadan İdarelerin belkirlediği zamanda. Kural değişikliğinin yürürlüğe girişi Sözleşmenin yürürlüğe girişnden sonra olduğu için uygulamanın hemen başlatılması için karar MEPC 288(71) yayınlanmıştır. Ayrıca MEPC 298(72) ile yenileme sörveyinin IOPP'ye bağlı yenileme sörveyi olduğu tanımlanmıştır. ..................................................................................... BWM Sözleşmesi Uygulama: Tüm gemiler BWM Sertifikasının onaylanması ile ilgili ek sörvey sonrası gerekli olmadığı için düzeltme yapılmıştır. ........................................


Diğer Haberler:
 • US fines Greek shipping companies for air pollution violations
 • Guidelines for use of Electronic Record Books under MARPOL
 • Baltık kuru yük endeksi ve Petrol Fiatları,piyasa haberleri
 • Montreux Sözleşmesi
 • IBIA Wants Clarifications For High Sulphur Bunker Carriage Ban
 • Engine types accepted under MARPOL Annex VI
 • International Convention on Arrest of Ships applies in Turkey
 • MARPOL DEĞİŞİKLİKLERİ 2019
 • Agreement reached for European Maritime Single Window
 • UN agency pushes forward on shipping emissions reduction
 • Sulphur 2020 implementation – IMO issues additional guidance
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Italy takes lead on SOLAS fire fighter radio specification
 • Organising the switch to low-sulphur fuel | John LaRese, ExxonMobil
 • Çevre Haberleri
 • Etkinlikler
 • AB emisyon izinleri en yüksek düzeyde
 • Starry night - Depremler ve Gökyüzü
 • İngiltere sahil güvenlikte tutulan gemiler
 • MEPC 73
 • Shipping Firm Fined USD 1 Mn for Pollution Crimes
 • World Maritime Day theme 2019: "Empowering Women in the Maritime Community"
 • New UAE updates on spill dispersants and ships carrying oil products
 • EU approves Denmark’s tonnage tax scheme extension
 • BWM
 • MARPOL değişiklikleri
 • Guidance on LNG Bunkering to Port Authorities and Administrations
 • Emergency escape breathing devices (EEBDs) onboard the Panama flag vessels
 • SOLAS 2014
 • Mediterranean SOx emission control area study begins
 • CSS Code Annex 14
 • İstanbul Boğazında Deniz Kirliliği görüntüleri
 • Telsiz operatör yeterlilikleri ve sınav yönetmeliğinde değişiklikler
 • ClassNK releases Guidelines for Use of Drones in Class Surveys
 • Tubitak proje teklifleri
 • Tüm Haberler
 • Konuyla İlgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakkı Saklıdır.

  Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
  SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
  SafranNET ©