ICT AGRI Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan ICT-AGRI 2 Projesi temel olarak; gelişmiş bilgi teknolojileri ve robotik kullanımı ile ekolojik olarak verimli, kaynak olarak verimli ve rekabetçi tarım geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ICT-AGRI 2 kapsamında, Hayvansal Üretim Sistemlerinin Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak İçin Yeni Teknolojiler, Çözümler ve Sistemler başlığında Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, doğrudan proje önerisinin sunulduğu tek adımlı bir prosedürdür. Çağrı 08 Ekim 2018 tarihinde açılmış olup 03 Aralık 2018 Saat: 14:00 (Merkezi Avrupa Saati) tarihinde kapanacaktır. Çağrıya Türkiye'den katılacak olan kuruluşların, 10 Aralık 2018 Saat: 23:59'a (Türkiye Saati) kadar PRODİS (https://eteydeb.tubitak.gov.tr/) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.. ICT-AGRI 2 - 2018 Yılı Çağrı İlanı Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi http://ict-agri.eu/ adresindedir. KATİP ÇELEBİ -newton fonu Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında, sanayi ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kaliteyi artırması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla TÜBİTAK ve Birleşik Krallık’taki fon ortaklarından Royal Academy of Engineering arasında Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısı açılmıştır. TÜBİTAK ve Royal Academy of Engineering’e eş zamanlı yapılacak başvurular için son tarih 19/12/2018 olarak belirlenmiştir. Royal Academy of Engineering’e yapılacak proje başvuruları çevrimiçi olarak https://grants.raeng.org.uk adresi üzerindenyapılacaktır. TÜBİTAK’a yapılacak başvurular çevrimiçi olarak PRODİS üzerinden gönderilecektir. PRODİS uygulamasına https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden erişilebilir. Royal Academy of Engineering’e yapılacak başvurunun bir kopyası, bu çağrıya yapılan başvuru ekinde TÜBİTAK’a sunulmalıdır. 1601-TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programına Çağrısı başvuru koşulları ve şekline ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz. PRODİS Başvuru Kılavuzu Çağrı Açılış Tarihi: 09 Kasım 2018 Çağrı Kapanış Tarihi: 21 Aralık 2018 ERA MIN Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. ERA-MIN-2 Projesi 01 Aralık 2016 tarihinde başlamıştır. ERA-MIN-2, onyedi ülkeden yirmibir fonlayıcı kuruluşun katılımı ile oluşturulmuş bir konsorsiyumdur. Çağrı metnine ulaşmak için: https://www.era-min.eu/node/325 ÇAĞRI KAPSAMI: Tematik Alanlar: Ham maddelerin ekonomiye ve endüstriye güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesinin ana amacını oluşturduğu ERA-MIN-2 Projesi kapsamında, enerji ve tarımsal ham maddeler hariç; •metalik •inşaat (yapı) •endüstriyel mineraller ile ilgili sektörleri ilgilendiren, “ham maddeler yaşam döngüsünü” oluşturan birincil ve ikincil kaynakları konu edinen Ar-Ge projeleri desteklenecektir. İlgili tematik alanlar aşağıda verilmiştir. 1.Arama ve çıkarma faaliyetlerinden ham maddelerin temini (birincil kaynaklar) 2.Dizayn 3.İşleme, üretim ve yeniden imalat 4.Kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri kazanım (ikincil kaynaklar) 5.Ortak kesişen alanlar •Yeni iş modelleri •Mevcut yöntemlerin ve çevresel etki değerlendirmeleri ile ilgili verilerin geliştirilmesi •Ham maddelerin güvenilirliği ve sosyal kabul edilebilirliği ile uyumluluk Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, çağrı metninde belirtilen en az iki ülkenin katılımı ile konsorsiyum kurulması zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, projeyi sunan konsorsiyumun en az üç farklı kuruluştan oluşması gerekmektedir. Ülkelerden birinin Avrupa Birliği üyesi (Türkiye dahil) ülke olması zorunludur. Başvuru ve değerlendirme tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Tam öneriler (full-proposal) 20/11/2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 (17:00:00 CEST)’dır. Tam öneriler, çağrı metninde https://www.era-min.eu/node/325 belirtilen en az ikı ülke ve üç kuruluşun katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından http://www.submission-era-min.eu kullanılarak sunulmalıdır. Çağrı metni için tıklayınız. Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Türk proje ekiplerinin, ortak çağrı sekreteryasına sunulan tam öneri ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK’a da aynı İngilizce tam öneri ve eklerini (Sistem üzerinden doldurulacak olan Türkçe Başvuru Formu ve Türkçe Bütçe Tablosu) birlikte hazırlayıp, 15 Şubat 2019 (17:30 TSİ) tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahipleri, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 21 Şubat 2019 (17:30 TSİ) tarihine kadar TÜBİTAK’a göndermeleri gerekmektedir. Ulusal başvuru süreci, ön başvuru formu ve değerlendirme prosedürü ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. ERA-MIN-2 ERA-NET projesi ve 2018 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.era-min.eu/node/325 adresinden ulaşılabilir.


Diğer Haberler:
 • International Convention on Arrest of Ships applies in Turkey
 • Agreement reached for European Maritime Single Window
 • New regulatory BDN requirement from 1 January 2019
 • MARPOL DEĞİŞİKLİKLERİ 2019
 • MARPOL DEĞİŞİKLİKLERİ 2019
 • Balast suyu işletmesi -haberler
 • Sulphur 2020 implementation – IMO issues additional guidance
 • UN agency pushes forward on shipping emissions reduction
 • 58% of flag states could be removed from STCW White List
 • Two Greek Shipping Companies Sentenced After Illegally Discharging Oil Into Texas Port Waters
 • MEPC 74
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • SOLAS Değişiklikleri
 • IMO maritime data solution available after launch in Antigua and Barbuda
 • World’s first commercial drone deliveries to vessels at anchorage tested
 • Organising the switch to low-sulphur fuel | John LaRese, ExxonMobil
 • Çevre Haberleri
 • BlackseaMou kapsamında tutulan gemiler
 • Etkinlikler
 • AB emisyon izinleri en yüksek düzeyde
 • İçten yanmalı motorlardan çıkan emisyonlar
 • İngiltere sahil güvenlikte tutulan gemiler
 • Italy takes lead on SOLAS fire fighter radio specification
 • Starry night - Depremler ve Gökyüzü
 • BWM
 • World Maritime Day theme 2019: "Empowering Women in the Maritime Community"
 • SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ
 • Shipping Firm Fined USD 1 Mn for Pollution Crimes
 • MEPC 73
 • 835 Ships Scrapped in 2017
 • Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortası
 • EU approves Denmark’s tonnage tax scheme extension
 • New UAE updates on spill dispersants and ships carrying oil products
 • MEPC 72
 • California Ballast Water Management
 • IMO PPR 6 agrees on draft Guidelines for 2020 sulphur cap
 • Large Yacht Code: Retrospective requirements for existing yachts
 • MPA Singapore extends mandatory use of MFM system
 • MARPOL değişiklikleri
 • Guidance on LNG Bunkering to Port Authorities and Administrations
 • SOLAS 2014
 • Mediterranean SOx emission control area study begins
 • CSS Code Annex 14
 • Telsiz operatör yeterlilikleri ve sınav yönetmeliğinde değişiklikler
 • Emergency escape breathing devices (EEBDs) onboard the Panama flag vessels
 • İstanbul Boğazında Deniz Kirliliği görüntüleri
 • Chinese Pollution Regulations – Fines for failure to contract with SPRO
 • ClassNK releases Guidelines for Use of Drones in Class Surveys
 • -Comittee on Pollution Prevention and Response(PPR)
 • Tüm Haberler
 • Konuyla İlgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakkı Saklıdır.

  Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
  SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
  SafranNET ©