Zehirli Sıvı Maddelerin Taşınması

IBC Code değişiklikleri

1 Ocak 2009 dan önce inşa edilen 500 groston ve üzeri gemilerde parlayabilen buhar konsantrasyonu sürekli olarak izlenmek üzere bir monitoring sistemle donatılacaktır.Bu süre 1 ocak 2009 dan sonra ilk havuzlama tarihinde ancak 1 Ocak 2012 tarihinden geç olmayacaktır.

KaynakMSC 219(82)

Haberin girildiği tarih:02ARALIK2008

IMDG 

IMDG Kodunda azotlu etilen oksit 50°C de 1 Mpa toplam basınça kadar(UN 1040);polimerler(UN numarası 2211);plastik bileşenler(UN3314);Amonyum nitrat(UN 2067);sınırlı miktarda taşınmayan sınıf 8 asid ve baz maddeler için hükümler,ve sınırlı miktarda tehlikeli maddeleri içeren paketlenmiş halde taşınması ile ilgili olarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

MARPOL EK II

MARPOL,EkII ve Uluslararası Dökme Kimyasallar Kodu(IBC Code) değişiklikleri 1 Ocak 2007 de yürürlüğe girmiştir.Zehirli sıvı maddeler(NLS) ve petrol benzeri maddeler NLS olarak işlem görecektir.Yeni kirlenme kategorisi düzenlenerek bazı maddeler bu sınıflamadan kaldırılmıştır.Bazı maddeler NLS  listelerinden kaldırılırken ,bazıları listede ilk defa yerini almıştır.Bu sınıflamanın etkisi ile gemilerde değişime ihtiyac duyulacaktır.Bu maddelerin taşınması için artık çift cidarlı gemiler kullanılacaktır.Örnek olarak petrol tankerinde petrol benzeri madde olarak taşınan Xylene 1 Ocak 2007 tarihinden sonra taşınmamaktadır.Çünkü Xylenenin kategorisi değişmiş ve taşınması Tip 2 kimyasal tankerle kısıtlanmıştır.Tip 2 de taşınan yük miktarı herhangi bir tankta 3000m3 ile sınırlandırılmıştır.Gemi uzunluğu 225m den az ise ,Tip 2 ile istenilen büyük çapta bir değişime maruz kalacaktır.
Diğer önemli bir değişiklikte “oil “ ifadesi ile petrol,hayvansal ve bitkisel yağlarda kastedilmektedir.Bitkisel yağlar  da 1 Ocak 2007 den itibaren IBC Kod  bölüm 17 de yer almış  ve çift cidarlı kimyasal tankerlerle taşınmaktadır.Mevcut kuru yük gemilerinde Derin ve bağımsız tanklarda taşınan bitkisel yağlar ,borda kaplamasına 760mm den fazla yanaşmamak suretiyle taşınmaya belirli hatlarda taşınmaya devam edebilir 

Yeni sınıflama özet olarak aşagıda verildiği gibidir:

Kategori X: Tank temizlenmesi ya da balast basılması işlemlerinde denize boşaltma yapıldığında deniz kaynaklarına veya insan sağlığına büyük tehlike oluşturması nedeniyle deniz çevresine boşaltımın yasaklanmasını haklı kılan zehirli maddeler.

Kategori Y: Tank temizlenmesi ya da balast basılması işlemlerinde denize boşaltma yapıldığında deniz kaynaklarına veya insan sağlığına büyük tehlike oluşturması ya da denizin sağladığı kolaylıklara ya da diğer yasal kullanımlara zarar vereceği varsayılarak deniz çevresine  boşaltımın nitelik ve miktarının sınırlandırılmasını haklı kılan zehirli sıvı maddeler.

Kategori Z: Tank temizlenmesi ya da balast basılması işlemlerinde denize boşaltma yapıldığında deniz kaynaklarına veya insan sağlığına küçük tehlike oluşturması ya da denizin sağladığı kolaylıklara ya da diğer yasal kullanımlara zarar vereceği varsayılarak daha az sert önlemlerle  deniz çevresine  boşaltımın nitelik ve miktarının sınırlandırılmasını haklı kılan zehirli sıvı maddeler.

Diğer maddeler(OS): Deniz kaynaklarına veya insan sağlığına büyük tehlike oluşturması ya da denizin sağladığı kolaylıklara ya da diğer yasal kullanımlara zarar vermediği düşünülen Kategori X,Y,Z sınıfı maddeler dışında kalan diğer maddelerdir.

Zehirli maddeleri değerlendiren çalışma grubu tarafından elde edilen deniz kirliliğine neden olan binlerce zehirli kimyasallar, GESAMP2 Tehlike Profilinde; biyolojik olarak birikebilen,biyolojik olarak derecesini düşüren,geçici ya da kalıcı zehirlilik,uzun süreli sağlığa etkileri ve deniz canlılarının ve habitatların üzerine etkisiyle verilmiştir.

Yeniden belgelendirme yapılarak ;Uluslararası Dökme Tehlikeli Kimyasalların Taşınması Uygunluk Belgesi,  Dökme Zehirli sıvı maddelerin Taşınması için Uluslararası Kirlenmenin Önlenmesi Belgesi,Dökme Tehlikeli Kimyasalların Taşınması için uygunluk belgesi düzenlenir.

Zehirli ve zararlı maddeleri taşıyan gemiler 14 haziran 2007 tarihinden itibaren acil kirlenme planı taşıyacaktır.(OPRC-HNS Protokolu)

Tehlikeli kimyasallların ithalat ve ihracatı ile ilgili direktif:

 31/07/2008: Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals

Haberler:

Japonya da HNS protokolünü uygulamaya başladı :

OPRC-HNS Protokolu 14 Haziran 2007 tarihinden itibaren bazı ülkelerde uygulanmaya başlamıştır.Japonya da 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren nafta,uçak yakıtı,gaz,benzin ve zehirli maddeler gibi HNS ürünlerini taşıyan 150gros ton üzeri tankerler belirli bölgelerde (Tokyo körfezi,Ise körfezi,Osaka körfezi v.b) HNS den oluşabilecek kirliliğe karşı ekipman malzeme ve bilgi ile donanımlı olarak gerekli önlemleri alacaktır.

Kaynak:Skuld

 PİYASA HABERLERİ:

Great Eastern Shipping Co Ltd ürün tankerlerini satıyor:

Great Eastern Shipping Co Ltd. orta büyüklükte iki ürün tankerini satmayı planladığını açıklamıştır.Tankerler 2009 ilk çeyreğinde alıcılara teslim edilebilecektir.Şirketin 13 tane dökmeci (1 capesize,2 panamax,2 supramax,5 handymax,3 handysize)ve 33(12 ham petrol,19 ürün tankeri,2LPG) tankeri bulunmaktadır.

haberin girildiği tarih:22/03/208

OdFJELL GEMİLERİNİ YENİLİYOR

OdFJELLgemilerini yenileme süresince iki eski gemisini geçen ay satmış ,M/T Bow Condor (27,950 dwt/inşaa yılı 1978)satılmış ve M/T Bow Lancer (35,100 dwt/inşa yılı 1980) satılması için anlaşma yapılmıştır,gemiler yeni sahiplerine nisan ortasında teslim edilecektir.Bu satıştan Odfjell Group 5 milyon dolar kazanmıştır.

Odfjell altı tane Kimyasal Tanker siparişi verdi

Odfjell, Chuan Dong Tersanesi ile 9000DWT luk altı tane kimyasal tanker yapımı için anlaştı,Toplam fiatı 180 milyon dolar olan tankerler 2010-2012 arasında teslim edilecektir.Asya ile Avrupa arasında çalışacak bu gemiler bu bölgede çalışan daha küçük gemilerin yerini alacaktır.

Kaynak: Odfjell

Haberin girildiği tarih:23.3.2008 15:48

Gulf Energy Maritime (GEM)

Gulf Energy Maritime (GEM) ,Güney Kore Samsung firması ile iki tane 160 milyon dolarlık çift cidarlı Aframax tankeri inşaası için anlaşmıştır.Gulf Vision ve Gulf Valour isimli tankerler 2011 den önce teslim edilecektir.LRIT donanımlı, herbiri 114.700DWT luk siyah ve beyaz ürünleri taşıyacak tankerler GEM filosunda bulunan diger 11 panamax ve kimyasal /ürün tankerleri ve 2009 sonuna kadar tesim edilecek olan 8 tankerle filolarını güçlendireceklerdir.

Haberin girildiği tarih:23.3.2008 16:51

 Bioyakıtlar

*Biofuel,biodiesel,yag asidi metilester,B100 ve ethanol,etil alkol E100 MARPOL 73/78,Ek II ve IBC Kod uygunlugunda taşınır.

Zehirli  ve /veya patlayıcı bazı maddelerin taşınması,depolanması ile ilgili   bazı  standartlar:

The Compressed Gas Association,Inc:ANSI K61.1 (CGA G-2.1) American National Standard Safety Requirements for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia

The National Fire Protection Association Inc.NFPA 58 Liquefied Petroleum Gas Code

OSHA Process Safety Management Standard(29 CFR 1910.119)

DOT regulations[49 CFR 171 –180]

OSHA standard: Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases 29 CFR 1910.110

OSHA standard: Storage and Handling of Anhydrous Ammonia 29 CFR 1910.111

OSHA standard:  Liquefied Petroleum Gases 29 CFR 1926.153

NFPA-Standard of Fire Prevention in use of cutting and welding process

OSHA 29 CFR 1915:Fire protection in shipyard employment



  • 18.6.2024
  • Son 5 Haber
Konuyla İlgili Kitaplar
© Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
Her Hakkı Saklıdır.

Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
SafranNET ©