2011 evre felaketleri yl oldu
11 Mart 2011 tarihinde Japonyada meydana gelen 9 iddetindeki deprem tsunamiye neden oldu .Depreme kar hazrlkl olan Japonlar Tsunami etkisiyle oluan 8-10 m ykseklikteki dalgalarn Sendai krfezinde kurulu Fukishima Daiichi nkleer santralini vurmasyla bir felaket balamtr.Oysa Akademik  evresel Santralin buraya yaplmamas konusunda Yneticileri uyarmlard .Kaldki Tsunamiyi dnerek yaplan 7-8 m ykseklikteki duvarlar tsunami dalgalarnn nleyememi ve ehir sular altnda kalmtr.Felaketin bymesine dier bir etkende Santralin mrn tamamlam olmasna ramen kapatlmam olmasyd. Bir bilimsel gerekte akta derin sularda oluacak bir tsunanmide sabit enerji ile ilerleyen dalgalar s sulara geldiinde enerji sabit kalacandan dalga ykseklii artacak ;ve bir de krfez iindeyse kyya  arpan dalgalarla duvar etkisi yaparak genliinin 2 katna kaca acaba hesaplanmammyd? Yoksa bilimsel evrelerin uyarlarn Politikaclar dinlememimiydi? imdi Tm Japonya nkleer felaketin yllarca srecek etkilerini ve Japonya ile  birlikte gerek besin zinciriyle gerek balast sular ile tanan radyasyonlu sucullarn dnyann hertarafna tanmasyla global bir risk altna girilmitir.Bu felaketten sonra nkleer santraln denetlenmesi ve  Almanyann Nkleer santralerin kapatlmas konusundaki kararlar ve Avrupa Birliinin sk tedbirler almas lke idarecilerini gerekli tebbirleri zorunlu olarak almaya ynelmitir.Kald ki Japonyann iddetli yeni bir depremle sarslmayaca konusunda hibir garanti yoktur.
Denizlerin kirlenmesinde byk bir etkende gemilerdir
rnek olarak;Hindistan Mumbai limannda meydana gelen gemi kazasndan sonra denize szan petrol nkleer tesisler iin risk oluturmutu.Bhabha Nkleer Aratrma merkezinden yaplan aklamada soutma suyu olarak petrol bulam deniz suyunun kullanlmad ve faaliyetinin durdurulduu bildirilmitir.7 Agustos gn meydana gelen kazada MSC Chitra  konteyner gemisi ile Khalijia 3 elik kangallar tayan kuru yk gemisi ile atm .Kazada 500 ton yakt denize szm ve MSC Chitra da bulunan 1219   konteynerden 300 tanesi kaybolmutu,31 adet konteynerlerde  pestisist ve zararl maddeleri tayordu.2,662 (mt) fuel oil ve 283.8 mt diesel oil, ilaveten 88,040 litre de yaglama ya tayordu.Kazadan sonra yakt tanklar tamamiyle yara almt.
Dier bir kirlenme tr ise atk maliyetlerinden kamak isteyen sorumsuz ve evre bilincinden uzak armatrlere ait gemilerden kirlenmedir.Gemilerin egsoz gaz salnmda ozon tabakasnn yok edilmesi ve dolaysyla iklim deiiklikleri zerinde nemli rolleri vardr.Gerek havay gerekse denizi kirletmektedirler. Kastl olarak denize petrol bastklar “magic pipe” denilen bir dzenekle denizleri kirletmektedirler.MARPOL Szlemesi bu konuda kurallar getirmitir.Avrupa Birlii ve  USA Adalet Bakanl  ciddi yaptrmlar uygulamaktadr.Gelen cezalar milyon dolarlar mertebesinde olup para cezalarnn yan sra gemiadamlar kriminal sula yarglanmakta ve armatrlere de alma yasa getirmektedir.  
Salk asndan bakldnda gemiadamlar ve gemiskm alanlar ve evresinde yaayanlarn kata ka akciger kanseri,astm,lsemi,karaciger ve pankreas kanserleri  gibi hastalklara yakalanmlardr?Uluslararas Denizcilik rgt bu yl Denizde can ve mal emniyeti ile ilgili SOLAS Szlemesinde Asbest Kullanmn yasaklayarak olumlu bir adm atmtr. Asbest sadece gemilerde deil inaat malzemesi olarak ta kullanlmakta ve eski su borular ve izolasyon malzemesi olarak kullanlmaktadr.
Ormanlarn  ve doal hayatn yok edilmesi ve evre ekolojisinin bozulmas   sonucu dnyamz gelecekte daha kt gnler beklemektedir.Seller  ve iklim deiiklikleri sonucu gler artacak, bozulan bitki rtsnde yetien tarm rnlerini yiyen ve  betonlam havasz ehirlerde yetien insanolu daha  agresif davranlarla daha tahripkar olacaktr!evre politikalar sadece kendi lkesinin insanlarn deil tm insanlarn geleceklerini etkileyecektir.
Prof.Dr.Mkerrem .Fatma lkk
5 Haziran 2011 15:53
 
 Edit������������������������r������������������������n Yaz������������������������lar������������������������ menüsündeki diğer başlıklar :

 • SOLAS ve Costa Concordia
 • 2014 yorumu
 • Yeni Emisyon Kontrol Blgeleri
 • Kutsal kitaplarda evre Konusu
 • Kanser yapc etkenler
 • Sel sular ile karm sulara nlem alnz
 • Gemi Geri Dnmnde son gelimeler
 • klim Savalar
 • Tersanelerde Gvenlii
  • 4.2.2023
  • Son 5 Haber
  Konuyla lgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakk Sakldr.

  Bu Site Bilgi Amaldr Olup, eriin Doruluu Hakknda Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Basklar ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluunuza Bavurmanz nerilir.