Gemi Geri Dnmnde son gelimeler

IMO Ekim 2008 de gvenli ve evre dostu gemi geridnm iin Uluslararas Gemigeri dnm Szlemesine son halini vermitir.Bu Szlemenin 2009 Mays aynda yaplacak diplomatik bir konferansla kabul edilerek 2013 ylnda uygulamaya geilecei tahmin edilmektedir..Gemigeridnm Szlemesinin draftna gre; Szleme 4 Blmden olumutur:
1.Blm:Genel hkmler
2.Blm:
Ksm A:Gemi konstrksiyon,operasyon, ve bakm gereklerini .   
Ksm B: Geminin geri dnm gereklerini,
Blm 3 Srvey ve sertifikalandrlmasn ,
Blm 4 Raporlama
Szleme hazrlanrken , Uluslararas alma rgt(ILO) ve  Basel Konvansiyonu ve EU ye lkelerin grleri dikkate alnmtr. Bu Konvansiyon taslanda  amac Taraf Devletlerin kendi gemi geri dnmnn ve skm tesislerinin kontrolnn saglanmasdr.

Avrupa Birlii  bu konuda  22 Mays 2007 de Gemi skm hakknda “Green Paper” i kabul etti.Bu karar Gemi skmnn gvenli ve evre  dostu olarak gerekli nlemlerin alnmasna ynelikti.EU yelerine de bu konuda grlerinin bildirilmesi istendi.21 mays 2008 de gemi skmne acilen nlemler alnmas ile ilgili bir karar kabul etti.Gemi skm Konvansiyonuna bir taslak oluturdu.nlemler sosyo-ekonomik,evre ,saglk tesirleri zerine idi.

Tm gemiler petrol ,sla,asbest,cam yn,PCBs,TBT, boyalardaki ar metaller gibi birok zararl maddeleri bnyesinde bulundurmaktadr.Asbestden her yl dnyada 1 milyon kii lmektedir. Havadaki asbest tozlar 0.1 ile 10 mikrondur(sa teli 50 mikron olduu dnlrse).alanlarda bu tozlar soluma ile ya da giydikleri koruyucu giysilerle ve sindirim sistemi yoluyla geebilir.zellikle gemi skm esnasnda yogun bir ekilde boru izolasyonlar,elektik donanm,demeler yaltm yaplan balantlarda gibi bu tozlara maruz kalrlar.
alan kiinin ailesi de  bu elbiselerden dolay etkilenmektedir.
Asbestli ortamlara yakn evrede oturanlarda soluma ya da suya karmasndan dolay etkilenmektedir. Cigerlerin fonksiyonunun kaybolmasyla lm olaylar,
-Akciger zar kanserleri,mide ve kolon ve sindirim sistemi ile ilgili kanser trleri
-Solunduktan uzun yllar sonra da hastalklar ortaya kabilmektedir.Bu yzden okul anda kirli hava ya da su ile alnan asbest fiberlerinin kansere dnm genlik yllarnda ortaya kabilir.Diger agr metallerde karaciger ve bbreklerde kalc hasarlara ve  bu blgede yayan kadnlarda ocuklarn erken dkle kaybetmektedirler.Erkeklerde ise reme bozukluu olarak neticelenmekte ve beyinde tahribatlara yol amaktadr.Alnan nlemler yetersiz kalmaktadr.

Zehirli Boyalarla ilgili olarak AFS Szlemesi bu sene yrrle girerek Zehirli organotin bileikleri ve TBT nin kullanm 2008 ylndan itibaren yasaklanmtr.Ancak 2010 ve 2015 ylndan itibaren  tek cidarl tankerlerin de birok lkede servisten kalkmasyla  gemi skmnde zararl maddeler tekrar gndeme gelecektir.Bu tankerlerin saysnn 800 civarnda olduu tahmin edilmektedir.Ancak bu tankerlerin ne kadarnn  ift cidarlya dnecei  ya da depolama amacyla kullanlaca  ve deiime urayarak petrolden baka bir maddeyi  tayacag belli deildir.
1993 ile 2003 yllar arasnda 10 milyon gros ton skm yaplm2005 ylndan itibaren 5 milyon tonu gememitir. Gemi skm zerinde ekonominin byk etkisi olmakta ve hurda fiatlar  dtke gemi skm piyasas bundan etkilenmektedir.
Gemi skmnn %80  in,Hindistan,Bengalde ve Pakistanda  yaplmaktadr.
uanda tartlan konu gemide bulunan zararl maddelerin dkmantasyonunun karlmas ve belgelendirilmesidir( International Certificate for a ship Inventory of Hazardous Materials)Bu belgelendirme yetkilendirilmi kurulularla yaplacaktr.Bu envantere bunu gemiye donatanlarn listesi eklenecektir. Szlemede Emniyetli ve evre dostu skm yaplmas iin neriler dokuz balkta toplanmaktadr:

-Zararl maddelerin envanteri iin neriler,
-Zararl maddelerin kontrol iin neriler,
-Srvey ve sertifikasyon iin neriler,
-Gemilerin denetimi iin neriler
-Gas-Free ve scak alma iin neriler
-Gemi skm tesisleri iin neriler:
-Gemi skm tesislerinin yetkilendirilmesi
-Gemi skm Planlarnn yaplmas
-Gemi Geri Dnm planlarnda yer alan kontrol mekanizmalar:

Yeni srvey rejiminde ilk srvey ile dnmden nceki son srvey zararl maddeler asndan bibirini salayacak ve Skm tersanesi tarafndan herbir gemi iin hazrlanacak Geri Dnm Plan herbir geminin zelliklerine ve envanterine bal olacaktr.Gemi geri dnm Plannn salayan son srveyi takiben Uluslararas Gemi Geri Dnm Belgesi hazrlanr.
Skm tesisleri Szleme uygunluunda olacaktr.

IMO bu konvansiyonunun uygulanmayaca 500 grt kk gemiler, kabotaj hattnda kullanlanlar ve askeri gemileri hernekadar bu Szlemeye dahil edilmese dahi bu gemilerin zararl madde envanterinin karlmas istenmesi zerinde durmaktadr.

Prof.Dr.Mkerrem.Fatma LKIIK

31 0CAK 2009
Edit������������������������r������������������������n Yaz������������������������lar������������������������ menüsündeki diğer başlıklar :

 • SOLAS ve Costa Concordia
 • 2014 yorumu
 • evre Politikalar
 • Yeni Emisyon Kontrol Blgeleri
 • Kutsal kitaplarda evre Konusu
 • Kanser yapc etkenler
 • Sel sular ile karm sulara nlem alnz
 • klim Savalar
 • Tersanelerde Gvenlii
  • 4.2.2023
  • Son 5 Haber
  Konuyla lgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakk Sakldr.

  Bu Site Bilgi Amaldr Olup, eriin Doruluu Hakknda Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Basklar ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluunuza Bavurmanz nerilir.