MARPOL Ek IV Gemilerden çıkan pis sulardan kirlenmenin önlenmesi

Kural 2

Uygulama

Bu Ek’in hükümleri uluslararası seferlerde kullanılan aşağıdaki gemilere uygulanacaktır:

.1 400 gros ton ve üzeri yeni gemiler,ve

.2 400 Gros tondan daha küçük olup da 15 kişiden fazla insan taşıması için belgelendirilmiş olan yeni gemiler;

 .3 Bu Ek’in yürürlüğe girmesinden 5 yıl sonra 400 gros ton ve üzeri mevcut gemiler

 .4 Bu Ek’in yürürlüğe girişinden beş yıl sonra, 15 kişiden fazla insan taşıması için belgelendirilmiş 400 gros tondan daha az mevcut gemiler

 2 İdare 2 Ekim 1983’ten önce omurgası konmuş veya benzer bir inşaa safhasında olan,bu kuralın 1.3 ve 1.4 alt paragrafları uygunluğunda mevcut gemiler uygun olabildiğince Ek’in 11. kuralı gereklerine uygunluğunda pis su tahliye sistemi ile donatılmasını sağlayacaktır.

Ayrıca pissu arıtma sistemi MARPOL  2006 Türkçe baskısında açıklanan EkIV;Kural 9 ve Kural 10 gereklerinde IMO standartlarında olacaktır.

Duyuru*

27 Eylül 2003 tarihinden önce inşa edilen gemilere MARPOL EK IV Pis su ile kirlenmenin önlenmesi belgesi en geç 27 Eylül 2008 tarihine kadar düzenlenecektir.Bu Sözleşmeye taraf olmayan Devletlerde aynı uygulamaya tabidir.

Uygunluk Belgesi yada Pissu ile Kirlenmenin önlenmesi Belgesi düzenlenmeden önce MARPOL Ek IV uyarınca sörvey yapılacaktır.

Kural 10 uygunlugunda standart boşaltım baglantıları kullanılacaktır.

Tip onay sertifikalı pis su arıtma sistemi ile donatılacaktır.

Toplama tankları içeriğini gösteren görsel aygıtla donatılacaktır.

 Yeni Duyuru*

MARPOL EK IV DEGİŞİKLİĞİ:(1Aralık 2008 de yürürlüğe giren değişiklik):

400 gt ve/ya da 14 kişiden fazlasını taşımak için belgelendirilmiş teknelerde pis su toplama tankı olacaktır.

MARPOL Ek IV Kural 11 uyarınca dezenfekte edilmemiş pis sular 12 deniz milinden daha uzak bir yere boşaltılabiliyordu.

IMO, MEPC .157(55) nolu Deniz çevresini koruma Komisyonunun kararını kabul ederek dişarjın debisini belirlenmiş ve bununla ilgili standartlar önerilmiştir.Bu öneriler 1 Aralık 2008 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Boşaltım debisi:

Müsade edile max.debi 1/200,000

DRmax = 0.00926 V D B m3/h(saat)
Burada

Drmax(müsaade edilen max. boşaltım debisi)

V :Geminin ortalama hızı( knots )

D : Draft (m)
B : Genişlik (m)

1) 27 Eylül 2007 tarihinden sonra toplama tankı donatılan tekneler:

Pis su donanımı İdare ya da İdare adına MARPOL Ek IV gereklerine uygunluğu onaylanacaktır.Bu onay toplama tankı ve boşaltım debisinin de öneriler uygunluğunda olduğunu kapsar.MEPC 157(55)

Bu hesaplamanın bir kaydı gemide bulundurulacaktır.

2) 27 Eylül 2007 tarihinden önce inşa edilen tekneler:

MARPOL Ek IV gereklerine 27 Eylül 2008 tarihinden itibaren uyacaktır.Boşaltım debisi MSC 157(55) uygunluğunda olacaktır.

Not: 4knots az olmayan bir hızda giderken boşaltım yapabilir.

Prof.Dr.Mükerrem.F.İlkışık

Yeni*

MARPOL Ek IV :

MEPC.159(55)

MEPC.159(55) pissu arıtma tesislerinin performans testleri ve akış standartlarının uygulanması ile ilgili revize öneriler ,1 Ocak 2010 tarihinden sonra gemilere donatılan pissu arıtma tesislerinin performans testleri ve akış standartlarına uygulanır.Burada “1 Ocak 2010 tarihinden sonra gemiye donatılan “cümlesinden kasedilen:

i)Yeni gemiler için:1 Ocak 2010 tarihinden sonra omurgası kızağa konmuş ya da benzer bir inşaa safhası kasedilmektedir.

ii)Mevcut gemiler için ,1 ocak 2010 dan sonraki yeni donatımların sözleşme tarihiya da sözleşme tarihi yoksa 1 ocak 2010 dan sonraki teslim tarihi kasedilmektedir.

 

MEPC.159(55)

 
Marpol De����i����iklikleri menüsündeki diğer başlıklar :

 • Kural 22 Pompa dairesi dip korunması
 • Kural 23 - Kaza ile oluşan petrol akış performansı
 • Marpol Ek VI
 • Yeni Kural 12A - Yakıt tanklarının korunması ile ilgili değişiklik
 • MARPOL 73/78 Ek II’ye yapılan değişiklikler
 • Ek II Kural 5A
 • VOCs (Uçucu organik bileşikler)
 • MARPOL Ek I
 • MARPOL Ek IV PSC uygulaması
 • MARPOL Ek V
 • Standart boşaltım bağlantı flencleri (Yeni)
 • MEPC 164(56)
  • 2.10.2023
  • Son 5 Haber
  Konuyla İlgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakkı Saklıdır.

  Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
  SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
  SafranNET ©