Tersanelerde İş Güvenliği

 
Tersanelerde Güvenli Ve Sağlıklı Bir Çalışma Ortamı İçin Aşağıdakiler Temel Esaslardır :
 • Koordinasyon Komitesi
 • Çalışanların Katılımı
 • Tehlikenin Tanımı
 • Kazalar Ve Olayların İncelenmesi
 • Birçok İşverenin Bulunduğu İşyerlerinde Yöntemlerin Belirlenmesi
 • Eğitim Programlarin Değerlendirilmesi
 • Kayıt Tutulması
 
KOORDİNASYON KOMİTESİ:
Görevleri:
İşyerinin güvenliğini ve sağlıklı koşulları sağlamak,
İşyerinde işverenin ve taşeronların sorumluluklarını tanımlamak
Programın yürütülmesi ve geliştirilmesi için yeterli kaynaklar ve uygun otoritelerin sağlanması
 
ÇALIŞANLARIN KATILIMI
Etkili bir iş güvenliğinin saglanması için tersanede tüm çalışanların idareciler,taşaronlar,formenler,vinçoperatörleri,donatanlar,kaynakçılar, mühendisler,teknisyenler ve saglıkla ilgili insan kaynaklarının iş güvenliğinin tesisi uygulanması ve degerlendirilmesi hakkında donanımlı olmalıdırlar.Çalışanların iş güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi farklı yollarla olabilir. Orta ve küçük işyerlerinde sıklıkla güvenlik toplantıları yapılır.Büyük işyerlerinde ise güvenlik ve sağlık komisyonu kurulur. BÜYÜK TERSANELERDE Komisyon aşagıdaki konularla müzakerelerde bulunmalıdır:
 • Hastalık ve yaralanma kayıtlarını inceleyerek gözden geçirmelidir.
 • Çalışma ortamı denetlenmelidir,
 • İş güvenliği ve tehlike analizi yapılmalıdır
 • Kaza ve olaylar incelenmelidir
 • Çalışma ortamı ile ilgili güvenlik ve sağlık problemleri hakkındaki raporlara yanıt verilmelidir.
 • Güvenli çalışma yöntemleri geliştirilmeli
 • Güvenlik ve sağlık egitim etkinlikleri degerlendirilmeli
 • Güvenlik ve saglık programları aktiviteler ve malzemelerle birlikte degerlendirilmelidir.
 
ORTA BÜYÜKLÜKTE TERSANELER/BÜYÜK YAT İNŞA EDENLER
Tersane sürekli olarak kontrol edilmeli,kazalar incelemeli, ve işciler peryodik olarak eğitim programlarından geçirilmelidir.
Küçük iş yerlerinde ise (10 kişiden az) işyeri güvenliği ve saglıgı hakkında yüzyüze konuşarak bilgilendirilmelidir.
 
TEHLİKENİN TANIMI,DEGERLENDİRİLMESİ VE KONTROLU
Çalışma ortamının fiziki şartları denetlenmelidir,
Güvenlik ve sağlık bilgileri gözden geçirilmeli,
Çalışma ortamındaki standartlarca belirlenmeyen diğer tehlikeler mevcut ise tehlikenin tanımı yapılmalı
İşyerinde daha önce olan kazalara ait yaralanmalara ve hastalıklara ait kayıtlar incelenmeli
Diger saglık ve güvenlik bilgileri gözden geçirilmeli
Çalışma ortamının denetimi için checklistler kullanılmalı.Bunlar çalışma ortamındaki potansiyel tehlikeler için geliştirilmelidir.Tehlike analizi yapılmalıdır.
Tercih edilen kontrol yöntemi üç aşamalıdır:
 • Çalışmalarda kullanılan ekipman, çalışma noktalarının değişmesi ve yöntem.iş pratiği ise ekipmanın doğru bir şekilde kullanılmasıdır.
 • İdari kontroller ;vardiyelerin,görev yerinin değişmesi,dinlenme süreleri,çalışma yöntemlerinin yeniden belirlenmesi
 • Kişisel koruyucu ekipman ;maskeler,göz ve kulak korumaları,kullanılan malzemelere dirençlerine göre çeşitli tipte eldivenler ve botlar
 
TEMEL EGİTİM KONULARI
 • Tehlikenin yapısı ve çalışanın tehlike hakkında bilgilendirilmesi
 • Tanımlanan tehlike türü için işverenin alması gereken önlemler
 • Acil durum eylem planı
 • İşverenin de katılacagı sağlık ve güvenlik programı
 
DÜZENLİ KAYIT TUTULMASI
İşveren güvenlik ve sağlık programlarının kayıtlarını düzenli olarak tutmalıdır.Böylece tehlikeyi kontrol altında tutarak yaralanmaları,ölümleri,ve hastalık risklerini azaltabilir.
 

TERSANELERDE KAPALI MAHALLERDE VE DİĞER TEHLİKELİ ATMOSFERDE ÇALIŞMA

Gemi tamiri ,sökümü ve inşaasının yapıldığı tersaneler için standartlar mevcuttur.Amac yaralanma,hastalık,kazalardan korunmaktır.
Özellikle OSHA 29 CFR 1915 Direktifi Tersanede çalışanlar için standartları belirler.
Bu standard cografik konumuna bakmaksızın tersanede yapılan tüm işleri kapsar(tersane ya da gemi onarım yerleri,demirdeki tekneler,deniz tecrübesi yapılan tekneler,tersane içinde yapılan çalışmalar,Taşeronların yaptıkları çalışmalar ,tersane içindeki kamusal çalışmalar bu direktif kapsamındadır.Yangın eğitimi almış bir bir deniz kimyası uzmanı(competent person) istenilen muayene ve testler için tayin edilecektir.Tayin edilen kişi yapı,mahaller çalışma ortamı hakkında yeterli bilgisi olmalıdır.ve karbon dioksit,gaz, oksijen indikatörlerini okuyarak yorumlayabilmelidir.Kullanılan test ekipmanının kalibrasyonunu yapabilmelidir. İsim listesi çalışma ofisine bildirilecek,yapılan muayene ve testler için kayıt tutulacaktır.Bu kayıtlarda yer,tarih,zaman,kontrol edilen mahaller,yapılan özel işlemler,test sonuçları yazılacaktır.
Tehlikeli atmosfer koşullarının bulunduğu ortama ve kapalı mahallere girmeden önce testlerin yapılması ve önlemlerin alınması istenir.
Çalışma yapılacak tanka girmeden önce oksijen seviyesi tespit edilerek çalışma için güvenliği tespit edilir.Zehirlilik,korozyon,ıslaklık durumuna bakılır.Bu mahal zararlı gazlardan temizlenmiş olmalıdır.
Muafiyetler:
Küçük teknelerin onarımının yapıldıgı yat inşa yerleri
Sadece tutuşabilen boyalar yapıldıgında özel dikkat isteyen ahşap tekneler
Yakıt ya da parlayıcı tehlikelerin olmadıgı parçalanmış tekneler
 
KORUYUCU EKİPMAN
Tersanelerde tehlike kaynakları çeşitlidir:elekrikli cihazlar,kaynak çalışmaları,keskin köşeler,düşen objeler,alev sıçraması,kimyasallar,ses ve diğer potensiyel tehlikeli durumlar. İşverenler işyerlerinde koruyucu kişisel ekipmanı çeşitli tehlike kaynaklarına göre sağlamak zorundadırlar:
Koruyucu ekipmanlar standartlarda belirtilen çeşitli eldivenler,göz ve ayak koruyucuları,kulak korumaları,baretler,solunum cihazları ve iş elbiseleridir.Çalışma ortamı şartlarına göre farklı malzemeler koruyucu ekipmanda kullanılır.Örneğin deri gibi ısıya dirençli malzeme ısı ve aleve karşı koruyucu olabilir.Kauçuk,Neoprin ve plastikler bazı asit ve kimyasallara karşı koruyucudur.Elektirik ile ugraşanlar ise kaucuk esaslı koruyucu elbiseler giymelidir.Bu ekipmanlar standartlarda belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
 
Terimler:
Tehlikeli atmosfer: yaralanmaya,hastalanmaya,ölüm riskine sebebiyet verecek bir atmosfer
Sıcak çalışma:kaynak,yanma, levhaların birbirine eklenmesi
Mahallin içindeki atmosferdeki oksijen miktarı hacmin %8 inden az ya da eşit olmalı ya da yanabilen miktarın %50 sinden az olmalı
Mahal su ile dolmuşsa su seviyesinin üzerindeki tutuşabilen buhar konsantrasyonu tutuşabilen malzemenin LEL (lower explosive limit)%10 daha az olmalıdır.sıcak çalışma için sertifikalı deniz kimyacısı istenir.
çalışma mahallinde tehlike işaret piktogramları ile çalışanlar uyarılır.
(UEL)Upper explosive limit: havada maksimum tutuşabilen buhar konsantrasyonu anlamına gelir
Havadaki oksijen miktarı en az %19.5 ve hacmin %22 sinden az olmalıdır.
Etiketleme:Zararlı maddelerin bulundugu kaplar maddelerin kanserojen özellikleri dahil olmak üzere detaylı olarak etiketlenecektir;üretici firma,firmanın adres bilgileri,malzeme güvenlik kartları(geçerlilik tarihiyle),dökülme ve yayılma esnasında temizleme prosedürleri,hijyenik özelikleri,ve korunma yöntemleri ve ekipmanları belirtilecektir.
Acil ve ilk yardım yöntemleri:Tehlike türüne göre ilk reaksiyonlar ve yapılacak ilk yardım yöntemler
 
Prof. Dr. Mükerrem F. İlkışık
 
Kaynak:OSHAEdit������������������������r������������������������n Yaz������������������������lar������������������������ menüsündeki diğer başlıklar :

 • SOLAS ve Costa Concordia
 • 2014 yorumu
 • Çevre Politikaları
 • Yeni Emisyon Kontrol Bölgeleri
 • Kutsal kitaplarda Çevre Konusu
 • Kanser yapıcı etkenler
 • Sel suları ile karışmış sulara önlem alınız
 • Gemi Geri Dönüşümünde son gelişmeler
 • İklim Savaşları
  • 4.2.2023
  • Son 5 Haber
  Konuyla İlgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakkı Saklıdır.

  Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
  SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
  SafranNET ©