MARPOL 73/78 Ek II’ye yapılan değişiklikler

MARPOL 73/78 Ek II’ye yapılan değişiklikler 1 Ocak 2007 de yürürlüğe girmiştir

Dökme zehirli maddelerle kirliliğin kontrolü için zehirli ve sıvı maddeler dört yeni kategoriye ayrılmıştır.Bu yeni Kuralın  1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kategori X: Tank temizlenmesi ya da balast basılması işlemlerinde denize boşaltma yapıldığında deniz kaynaklarına veya insan sağlığına büyük tehlike oluşturması nedeniyle deniz çevresine boşaltımın yasaklanmasını haklı kılan zehirli maddeler.

Kategori Y: Tank temizlenmesi ya da balast basılması işlemlerinde denize boşaltma yapıldığında deniz kaynaklarına veya insan sağlığına büyük tehlike oluşturması ya da denizin sağladığı kolaylıklara ya da diğer yasal kullanımlara zarar vereceği varsayılarak deniz çevresine  boşaltımın nitelik ve miktarının sınırlandırılmasını haklı kılan zehirli sıvı maddeler.

Kategori Z: Tank temizlenmesi ya da balast basılması işlemlerinde denize boşaltma yapıldığında deniz kaynaklarına veya insan sağlığına küçük tehlike oluşturması ya da denizin sağladığı kolaylıklara ya da diğer yasal kullanımlara zarar vereceği varsayılarak daha az sert önlemlerle  deniz çevresine  boşaltımın nitelik ve miktarının sınırlandırılmasını haklı kılan zehirli sıvı maddeler.

Diğer maddeler: Deniz kaynaklarına veya insan sağlığına büyük tehlike oluşturması ya da denizin sağladığı kolaylıklara ya da diğer yasal kullanımlara zarar vermediği düşünülen Kategori X,Y,Z sınıfı maddeler dışında kalan diğer maddelerdir.

Zehirli maddeleri değerlendiren çalışma grubu tarafından elde edilen deniz kirliliğine neden olan binlerce zehirli kimyasallar, GESAMP2 Tehlike Profilinde; biyolojik olarak birikebilen,biyolojik olarak derecesini düşüren,geçici ya da kalıcı zehirlilik,uzun süreli sağlığa etkileri ve deniz canlılarının ve habitatların üzerine etkisiyle verilmiştir.

Tehlike değerlendirme prosesinin neticesi olarak yeni sınıflandırma sisteminin daha önce bir kısıtlamaya tabi olmayan bitkisel yağlar kimyasal tankerde taşınacaktır.

Ayrıca Kural 4 de tanınan muafiyetlere göre daha önceden bitkisel yağ taşımak için belgelendirilmiş gemiler bitkisel yağları taşıyan yük tanklarının yerleri ile ilgili belirli hükümlere tabi olacaktır.Ancak;kuru yük gemilerinde böyle bitkisel yağların taşınması için özel olarak dizayn edilmiş derin tanklarda veya bağımsız tanklarda taşınması için MEPC Kararı önerilerde özel ticaret amaclı olarak böyle bitkisel yağların taşınmaya devam etmesine bitkisel yağ taşımak amacıyla belgelendirilmiş genel kuru yük gemilerinde izin verilebilir.(Bu öneriler 1 Ocak 2007 tarihinde dikkate alınacaktır.)
Marpol De������������i������������iklikleri menüsündeki diğer başlıklar :

 • Kural 22 Pompa dairesi dip korunması
 • Kural 23 - Kaza ile oluşan petrol akış performansı
 • Marpol Ek VI
 • Yeni Kural 12A - Yakıt tanklarının korunması ile ilgili değişiklik
 • Ek II Kural 5A
 • VOCs (Uçucu organik bileşikler)
 • MARPOL Ek I
 • MARPOL Ek IV
 • MARPOL Ek IV PSC uygulaması
 • MARPOL Ek V
 • Standart boşaltım bağlantı flencleri (Yeni)
 • MEPC 164(56)
  • 2.10.2023
  • Son 5 Haber
  Konuyla İlgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakkı Saklıdır.

  Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
  SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
  SafranNET ©