SOx Emisyonlarının azaltılması
 
MARPOL,Ek VI Gemilerden çıkan baca gazlarının azaltılması çalışmalarının sonucu olarak,yakıttaki SOx ve NOx oranlarının giderek daha da düşürülebileceği kuvvetle tavsiye
edilmektedir.Bunun için MDO kullanımının zorunlu tutulması emisyonları azaltacaktır.
Avrupa Birliği 2005/33 Direktifi Kükürt Emisyonu Kontrol Alanı(SECA) bölgelerinde yakıttaki kükürt değerini %1.5 olarak uygulamaya başlamıştır.Bu alanlar İngiliz kanalı da dahil olmak üzere Kuzey Denizi ve Baltık Denizidir.
 
2005/33/EC (değiştirilen 1999/32/EC)Direktifi gemi yakıtlarında kükürt miktarı ile ilgili olarak ;1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Avrupa Birliği limanlarında ve iç sularda hizmet veren gemilerde kullanılan yakıtta kükürt miktarının maksimum % 0.1 olarak uygulayacaktır.Bu vade tarihi Yunanistan açısından yunan karasularında çalışan bazı özel gemilerin geçiçi problemleri nedeniyle yönetmelik dışı bırakılmıştır.Böylece 1999/32 Direktifindeki MGO ların EU kıta sahanlığında kullanımı ile ilgili hüküm iptal edilerek ,%0.1 kükürt oranında olan MGO satılacaktır ve iç sularda çalışan gemilerde dahil olmak üzere EU limanlarında her tip gemide %0.1 SOx oranında MGO kullanılmaya başlanacaktır .
Marine Gas Oil(MGO) ISO 8217 Standartında tanımlanan viskositesi ve yoğunlugu DMX,DMA derecelerine tekabül eder;ve Marine Diesel Oil(MDO)ise ISO 8217 Standartında viskositesi ve yoğunluğu DMB,DMC derecesinde olan yakıttır.
1 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında yukarda tanımı verilen DMX,DMA dercelerine tekabül eden MGO daki kükürt miktarı %0.2 olarak kullanılacak,1 Ocak 2010 tarinden itibaren %0.1 olacaktır.Ancak Yunanistan, Fransanın deniz aşırı kısımları,Azor,Madreia,Kanarya adaları gibi birliğin dışındaki bölgeler hariç olmak üzere uygulanacaktır.
Üye Devletler kendi bayrağını taşıyan gemilere ve diğer tüm gemilere limanlarda zorunlu önlemleri alacaktır.
Birliğin limanlarındaki gemilere mürettabata yakıtı değiştirmeleri yeterli süre verilecektir.
Avrupa Birliği Devletleri bu yakıt değişimi işleminin gemi jurnaline yazılmasını istemektedirler.
Aşağıdaki durumlarda paragraf 1 uygulanmaz:
 • Gemi limanda iki saatten az kalacaksa
 • İç sularda çalışan gemilerde SOLAS a uygunluk belgesi taşıyorsa
 • Direktif Ekinde listelenenler ve yunan karasuları içinde işletilenler 1 Ocak 2012 ye kadar,
 • Limanda iken,gemideki tüm makinelerin elektiriğini devre dışı bırakıp kıyıdan besleme yaptığında.
Diger ülkelerin muafiyeti devam etmektedir;ancak 16 tane isimleri belirtilen yunan gemilerinin muafiyeti 2012 yılına kadar devam edecektir.
Düşük dereceli yakıt uygulaması küresel bir standart oluşturarak işletme verimliliğini artırarak daha temiz bir çevreye katkısı olacaktır.
 
Yeni yayın*
MARPOL EK VI değişiklikleri çıkmıştır.
Çeviri:Prof.Dr.Mükerrem.F.İLKIŞIK
Marpol De������������������������i������������������������iklikleri menüsündeki diğer başlıklar :

 • Kural 22 Pompa dairesi dip korunması
 • Kural 23 - Kaza ile oluşan petrol akış performansı
 • Yeni Kural 12A - Yakıt tanklarının korunması ile ilgili değişiklik
 • MARPOL 73/78 Ek II’ye yapılan değişiklikler
 • Ek II Kural 5A
 • VOCs (Uçucu organik bileşikler)
 • MARPOL Ek I
 • MARPOL Ek IV
 • MARPOL Ek IV PSC uygulaması
 • MARPOL Ek V
 • Standart boşaltım bağlantı flencleri (Yeni)
 • MEPC 164(56)
  • 4.2.2023
  • Son 5 Haber
  Konuyla İlgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakkı Saklıdır.

  Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
  SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
  SafranNET ©