SOx Emisyonlarnn azaltlmas
 
MARPOL,Ek VI Gemilerden kan baca gazlarnn azaltlmas almalarnn sonucu olarak,yakttaki SOx ve NOx oranlarnn giderek daha da drlebilecei kuvvetle tavsiye
edilmektedir.Bunun iin MDO kullanmnn zorunlu tutulmas emisyonlar azaltacaktr.
Avrupa Birlii 2005/33 Direktifi Kkrt Emisyonu Kontrol Alan(SECA) blgelerinde yakttaki kkrt deerini %1.5 olarak uygulamaya balamtr.Bu alanlar ngiliz kanal da dahil olmak zere Kuzey Denizi ve Baltk Denizidir.
 
2005/33/EC (deitirilen 1999/32/EC)Direktifi gemi yaktlarnda kkrt miktar ile ilgili olarak ;1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Avrupa Birlii limanlarnda ve i sularda hizmet veren gemilerde kullanlan yaktta kkrt miktarnn maksimum % 0.1 olarak uygulayacaktr.Bu vade tarihi Yunanistan asndan yunan karasularnda alan baz zel gemilerin geii problemleri nedeniyle ynetmelik d braklmtr.Bylece 1999/32 Direktifindeki MGO larn EU kta sahanlnda kullanm ile ilgili hkm iptal edilerek ,%0.1 kkrt orannda olan MGO satlacaktr ve i sularda alan gemilerde dahil olmak zere EU limanlarnda her tip gemide %0.1 SOx orannda MGO kullanlmaya balanacaktr .
Marine Gas Oil(MGO) ISO 8217 Standartnda tanmlanan viskositesi ve younlugu DMX,DMA derecelerine tekabl eder;ve Marine Diesel Oil(MDO)ise ISO 8217 Standartnda viskositesi ve younluu DMB,DMC derecesinde olan yakttr.
1 Ocak 2008 ile 31 Aralk 2009 tarihleri arasnda yukarda tanm verilen DMX,DMA dercelerine tekabl eden MGO daki kkrt miktar %0.2 olarak kullanlacak,1 Ocak 2010 tarinden itibaren %0.1 olacaktr.Ancak Yunanistan, Fransann deniz ar ksmlar,Azor,Madreia,Kanarya adalar gibi birliin dndaki blgeler hari olmak zere uygulanacaktr.
ye Devletler kendi bayran tayan gemilere ve dier tm gemilere limanlarda zorunlu nlemleri alacaktr.
Birliin limanlarndaki gemilere mrettabata yakt deitirmeleri yeterli sre verilecektir.
Avrupa Birlii Devletleri bu yakt deiimi ileminin gemi jurnaline yazlmasn istemektedirler.
Aadaki durumlarda paragraf 1 uygulanmaz:
 • Gemi limanda iki saatten az kalacaksa
 • sularda alan gemilerde SOLAS a uygunluk belgesi tayorsa
 • Direktif Ekinde listelenenler ve yunan karasular iinde iletilenler 1 Ocak 2012 ye kadar,
 • Limanda iken,gemideki tm makinelerin elektiriini devre d brakp kydan besleme yaptnda.
Diger lkelerin muafiyeti devam etmektedir;ancak 16 tane isimleri belirtilen yunan gemilerinin muafiyeti 2012 ylna kadar devam edecektir.
Dk dereceli yakt uygulamas kresel bir standart oluturarak iletme verimliliini artrarak daha temiz bir evreye katks olacaktr.
 
Yeni yayn*
MARPOL EK VI deiiklikleri kmtr.
eviri:Prof.Dr.Mkerrem.F.LKIIK
Marpol De������������������������������������������������������������������������i������������������������������������������������������������������������iklikleri menüsündeki diğer başlıklar :

 • Kural 22 Pompa dairesi dip korunmas
 • Kural 23 - Kaza ile oluan petrol ak performans
 • Yeni Kural 12A - Yakt tanklarnn korunmas ile ilgili deiiklik
 • MARPOL 73/78 Ek II’ye yaplan deiiklikler
 • Ek II Kural 5A
 • VOCs (Uucu organik bileikler)
 • MARPOL Ek I
 • MARPOL Ek IV
 • MARPOL Ek IV PSC uygulamas
 • MARPOL Ek V
 • Standart boaltm balant flencleri (Yeni)
 • MEPC 164(56)
  • 4.2.2023
  • Son 5 Haber
  Konuyla lgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakk Sakldr.

  Bu Site Bilgi Amaldr Olup, eriin Doruluu Hakknda Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Basklar ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluunuza Bavurmanz nerilir.