Kural 22 - Pompa dairesi dip korunmas

 Kural 22

Pompa dairesi dip korunmas

1 Bu Kural 1 Ocak 2007 tarihinde ya da sonra ina edilen 5000DWT ve zeri petrol tankerlerine uygulanr.

2 Pompa dairesinde; herhangi bir kesitte her bir dabl batm tanknn ya da mahallinin derinlii yk tanklarnn dibi ile karina salarnn kalp izgisi arasndaki h mesafesi karinaya dik olarak llen aada tanmlanan deerden az olmayan dabl batm salanacaktr:

h= B/15 (m) veya

h= 2.0 m, hangisi daha az ise

 h’ nin en az deeri h=1.0 m’dir.

 3 En azndan dip salar paragraf 2 de bahsedilen karinadan itibaren minumum ykseklikte yerletirilen pompa dairelerinde dabl batm yaplmasna gerek yoktur.

 4 Balast pompalar dabl batm tanklarndan etkili bir emme salayacak ekilde uygun dzenlemeleri salayacaktr.

 5 Yukardaki paragraf 2 ve 3 hkmlerine ramen pompa dairesi su basmas balast ve yk pompalama sisteminin ileyiinde bir olumsuzluk yaratmaya meyli varsa dabl batm yaplmasna gerek yoktur.

 Yorum 41 e baknz
Marpol De������������������������������������������������������������������������i������������������������������������������������������������������������iklikleri menüsündeki diğer başlıklar :

 • Kural 23 - Kaza ile oluan petrol ak performans
 • Marpol Ek VI
 • Yeni Kural 12A - Yakt tanklarnn korunmas ile ilgili deiiklik
 • MARPOL 73/78 Ek II’ye yaplan deiiklikler
 • Ek II Kural 5A
 • VOCs (Uucu organik bileikler)
 • MARPOL Ek I
 • MARPOL Ek IV
 • MARPOL Ek IV PSC uygulamas
 • MARPOL Ek V
 • Standart boaltm balant flencleri (Yeni)
 • MEPC 164(56)
  • 4.2.2023
  • Son 5 Haber
  Konuyla lgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakk Sakldr.

  Bu Site Bilgi Amaldr Olup, eriin Doruluu Hakknda Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Basklar ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluunuza Bavurmanz nerilir.